• 0 học viên

 • 22-06-2018

499,000 đ 582,300 đ


Số lượng khóa học

2

Giảng viên

1

Giới thiệu chung

Combo hai khóa Tiếng Hàn Sơ cấp 1,2 do giảng viên hàng đầu Nguyễn Văn Khánh soạn giáo trình và giảng dạy

Chi tiết combo

   Thời lượng: 13 giờ
Học viên: 1
   Bài học: 53 bài
 • Giáo trình khóa học: Tiếng Hàn tổng hợp dành cho người VN - Quyển Sơ cấp 1
 •  Hướng dẫn đọc và giải thích từ vựng trong mỗi bài
 •  Giải thích ngữ pháp trong các bài của giáo trình, so sánh các ngữ pháp
  tương đồng
 • Hướng dẫn học viên làm các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết trong giáo trình
 • Đóng vai cùng học viên trong các bài hội thoại thực hành nói theo yêu cầu
  của sách
 • Hướng dẫn phát âm chuẩn
 • Phương pháp giảng dạy hiện đại, hiệu quả, giải thích cụ thể
   Thời lượng: 13 giờ
Học viên: 1
   Bài học: 62 bài

+ Giáo trình: Tiếng Hàn tổng hợp dành cho người VN-Quyển Sơ cấp 2

+ Hướng dẫn đọc và giải thích từ vựng trong mỗi bài

+ Giải thích ngữ pháp trong các bài của giáo trình, so sánh các ngữ pháp
tương đồng

+ Hướng dẫn học viên làm các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết trong giáo trình

+ Đóng vai cùng học viên trong các bài hội thoại thực hành nói theo yêu cầu
của sách

+ Hướng dẫn phát âm chuẩn


+ Phương pháp giảng dạy
hiện đại, hiệu quả, giải thích cụ thể

Combo khóa học liên quan

Thuyết trình đỉnh cao

Đang chờ học viên

Giáo viên: 2

Guitar cổ điển ( Combo 3 khóa học )

Đang chờ học viên

Giáo viên: 1

Combo Tiếng Trung Hiện Đại

Đang chờ học viên

Giáo viên: 1