• 0 Đánh giá
  • 9 học viên

  • 29-03-2018

Miễn phí   


Bài học

7

Bài tập kiểm tra

0

Kiến thức mục tiêu

Có hiểu biết cơ bản về ngành quản trị dịch vụ công

Áp dụng vào công việc thực tế


Giảng viên:

Có học có hơn

Có học có hơn Đang cập nhật

Giới thiệu chung

Phân tích báo cáo tài chính là việc sử dụng các công cụ kĩ thuật phân tích để xem xét mối liên hệ giữa các chỉ tiêu trên báo cáo tài chính, từ đó đánh giá về tình hình tài chính hiện tại cũng như dự báo về tình hình tài chính tương lai của doanh nghiệp. Để tìm hiểu thêm về môn này, hãy tham dự khóa học Phân tích báo cáo tài chính của chúng tôi.

Nguồn: Có học có hơn


Yêu cầu trước khi tham gia khóa học

  • Có kết nối mạng internet
  • Có không gian yên tĩnh để tập trung học
  • Chăm chỉ ôn tập để đạt kết quả tốt

Kiến thức mục tiêu

  • Có hiểu biết cơ bản về ngành quản trị dịch vụ công
  • Áp dụng vào công việc thực tế

Chương trình học

Giới thiệu về giảng viên

Có học có hơn

Có học có hơn Đang cập nhật

Có học có hơn! Với mong muốn chia sẻ tri thức để mọi người có điều kiện học tập, nâng cao trình độ hiểu biết trên tất cả các lĩnh vực trước là vì bản thân người học, sau là vì một đất nước Việt Nam văn minh giàu đẹp hơn, kênh mạnh dạn tổng hợp những bài giảng chất lượng của các giảng viên ưu tú trên khắp mọi miền Tổ quốc l

Đánh giá

0.0

0 đánh giá

1 0

2 0

3 0

4 0

5 0

Danh sách đánh giá

Khóa học liên quan

Quản trị dự án

5 học viên

Giáo viên : Có học có hơn

Quản trị vận hành

5 học viên

Giáo viên : Có học có hơn