Quy chế hoạt động

QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG

WEBSITE CUNG CẤP DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ 123STUDY.VN


I.      NGUYÊN TẮC CHUNG

- Website http://123study.vn/ thuộc quyền sở hữu và điều hành bởi Công ty Cổ phần Vật Giá Việt Nam (gọi tắt là “Công ty”, một Công ty được thành lập và hoạt động hợp pháp tại Việt Nam). Công ty hoạt động theo nguyên tắc công khai, minh bạch và tuân thủ quy định của pháp luật.

- Công ty giữ quyền sửa đổi, bổ sung nội dung của Quy chế hoạt động này theo từng thời điểm và theo tình hình kinh doanh thực tế của Sàn giao dịch thương mại điện tử 123study.vn và theo quy định của pháp luật.

- Bản quy chế này áp dụng cho các giao dịch mua - bán Khóa Học Trực Tuyến được đăng tải trên Website http://123study.vn/.

II.      ĐỊNH NGHĨA

- Website http://123study.vn/: Là sàn giao dịch thương mại điện tử, cung cấp nền tảng online để đăng bán và Học Viên sử dụng online Khóa học Trực Tuyến.

- Khóa Học Trực Tuyến hoặc Khóa Học: Là tập hợp các Bài giảng đa phương tiện được thể hiện dưới hình thức video, hình ảnh, âm thanh, chữ viết theo một chủ đề, được xây dựng nội dung và đăng bán bởi .

- Giảng Viên: Là cá nhân, tổ chức là chủ sở hữu/chủ sử dụng của Khóa Học Trực Tuyến và có quyền bán Khóa Học Trực Tuyến. 

- Học Viên: Là tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua Khóa Học Trực Tuyến được đăng tải trên Website 123study.vn.

III.    QUY TRÌNH GIAO DỊCH

1.      Quy trình giao dịch dành cho Học Viên


Khi có nhu cầu mua và sử dụng Khóa Học Trực Tuyến trên Website http://123study.vn/, Học Viên cần thực hiện theo các bước sau đây:

Bước 1: Học Viên phải tạo tài khoản đăng nhập trên Website http://123study.vn/của mình bằng cách truy cập vào mục Đăng ký tại trang chủ của Website http://123study.vn/, điền đầy đủ các thông tin theo các trường thông tin có sẵn như: Họ tên, email, số điện thoại, mật khẩu, nhập lại mật khẩu.


Bước 2: Học Viên sử dụng tài khoản đã đăng ký tại Bước 1 để đăng nhập vào  Website http://123study.vn/ hoặc có thể sử dụng tài khoản đăng nhập của Facebook, Google để đăng nhập như hình bên dưới:Bước 3: Học Viên tiếp tục các thao tác và lựa chọn Khóa Học Trực Tuyến theo nhu cầu của mình và bấm chuột vào dòng chữ “Tham dự khóa học” như hình bên dưới:


 Bước 4: Sau khi bấm chuột vào dòng chữ “Tham dự khóa học”, Học Viên lựa chọn một trong hai hình thức thành toán: “Thanh toán tại nhà” hoặc “Thanh toán online”


 


Hình thức 1: Thanh toán tại nhà (giao hàng nhận tiền)

Học Viên điền đầy đủ thông tin liên hệ vào các trường thông tin theo hình ảnh trên và ấn vào nút Xác nhận để hoàn thành việc đặt mua Khóa Học Trực Tuyến. Công ty giao Mã kích hoạt Khóa Học Online cho Học Viên theo địa chỉ mà Học Viên đã điền trong đơn đặt mua. Tiền mua Khóa Học Trực Tuyến được thanh toán tại thời điểm Học Viên nhận được Mã kích hoạt Khóa Học Trực Tuyến. Sau khi nhận được Mã Kích Hoạt Học Viên đăng nhập vào Website http://123study.vn/ và điền Mã kích hoạt để tham gia học Khóa Học Trực Tuyến đã đăng ký.


 


Hình thức 2: Thanh toán online

Học Viên ấn chuột vào mục “Thẻ ngân hàng” và điền đầy đủ thông tin vào các trường thông tin có sẵn và ấn vào dòng chữ “Nạp tiền”. Sau khi ấn vào dòng chữ “Nạp tiền”, một Mã kích hoạt của Khóa Học Trực Tuyến sẽ được gửi về số điện thoại Học Viên đã cung cấp, Học Viên dùng Mã kích hoạt đó để đăng nhập và tham gia học Khóa Học Trực Tuyến.


Bước 5: Học Viên click vào nút xác nhận hoặc nạp tiền để hoàn tất đơn hàng.


2.     Quy trình dành cho Giảng Viên

Giảng Viên và Công ty trao đổi và ký kết Hợp đồng hợp tác theo quy trình như sau:

Bước 1: Giảng Viên cung cấp thông tin về Khoá Học Trực Tuyến bao gồm: Thông tin Giảng Viên(thông tin cá nhân và Giấy tờ/Bằng cấp/Chứng chỉ hành nghề , Thông tin chung về Khóa Học, Kiến thức mục tiêu, Lợi ích khi tham gia Khóa Học và các Học Liệu liên quan đến Khóa Học.

Bước 2: Công ty ký Hợp đồng hợp tác với Giảng Viên và đăng tải thông tin Giảng Viên và Khóa Học Trực Tuyến lên Website http://123study.vn/. 

 


Hình ảnh: Thông tin cá nhân của Giảng ViênHình ảnh: Thông tin chung về Khóa Học


 

Hình ảnh: Yêu cầu và Mục tiêu khóa học


 

Hình ảnh: Nội dung của Khóa Học Trực Tuyến


Bước 3: Sau khi Học Viên hoàn thành việc đăng ký tham dự Khóa Học Trực Tuyến và thanh toán, Giảng Viên sẽ được đối soát doanh thu vào ngày 10 mỗi tháng.


3.      Quy trình giao nhận Mã Kích Hoạt


3.1 Đối với hình thức thanh toán tại nhà (giao hàng nhận tiền): Mã Kích Hoạt được giao cho Học Viên theo quy trình sau: 


Bước 1: Học Viên truy cập vào Website http://123study.vn và đặt mua Khóa Học Trực Tuyến và lựa chọn hình thức thanh toán tại nhà (nhận hàng nhận tiền). 

Bước 2: Sau khi nhận được đơn hàng của Học Viên, Công ty liên hệ với Học Viên để xác nhận lại thông tin và giao Mã Kích Hoạt cho Nhân viên vận chuyển để chuyển cho Học Viên.

Bước 3: Học Viên nhận Mã Kích Hoạt và thanh toán Phí Sử Dụng cho Nhân viên vận chuyển. 

Thời gian giao Mã Kích Hoạt: Chậm nhất 7 ngày kể từ ngày Công ty nhận được đơn hàng của Học Viên.


3.2 Đối với hình thức thanh toán online: Sau khi Học Viên hoàn thành việc thanh toán online trên Website http://123study.vn, Mã Kích Hoạt sẽ được hệ thống của Website http://123study.vn gửi về số điện thoại của Học Viên đã cung cấp trong quá trình đặt đơn hàng.


4.      Quy trình xác nhận và hủy đơn hàng 


4.1. Quy trình xác nhận đơn hàng

   

Bước 1: Học Viên truy cập vào Website http://123study.vn, lựa chọn Khóa Học Trực Tuyến phù hợp với nhu cầu của mình, sau đó click vào dòng “Thêm vào giỏ hàng” và “Thanh toán”.  

Bước 2: Học Viên điền đầy đủ thông tin theo các trường có sẵn tại Website http://123study.vn và click vào dòng chữ “Xác nhận” và hoàn thành việc đặt đơn hàng.

Bước 3: Căn cứ vào thông tin trong đơn hàng, Công ty gọi điện thoại cho Học Viên và xác nhận lại các thông tin trước khi giao Mã Kích Hoạt.

Bước 4: Đối với hình thức thanh toán tại địa chỉ của Học Viên, Công ty giao Mã Kích Hoạt cho Học Viên theo địa chỉ đã đăng ký trong đơn hàng trong vòng 07 ngày kể từ ngày Công ty gọi điện xác nhận. Đối với hình thức thanh toán online, Mã Kích Hoạt được gửi vào số điện thoại của Học Viên trong vòng 1 ngày kể từ ngày Học Viên hoàn thành việc thanh toán.


4.2. Quy trình hủy đơn hàng


Học Viên chỉ được hủy đơn hàng khi Học Viên lựa chọn hình thức thanh toán tại nhà (giao hàng nhận tiền) và Học Viên chưa nhận được Mã Kích Hoạt, chi tiết như sau:


Bước 1: Học Viên gửi yêu cầu hủy đơn hàng cho Công ty theo một trong các hình thức sau: Học Viên truy cập vào Website http://123study.vn và hủy đơn hàng hoặc gọi điện thoại vào hotline (024)73.001.488 hoặc email cskh@123study.vn.

Bước 2: Công ty tiếp nhận và hủy đơn hàng khi nhận được đề nghị hủy đơn hàng của Học Viên khi yêu cầu hủy đơn hàng có đủ điều kiện hủy theo quy định tại mục này. 


5.      Quy trình đổi trả hàng và hoàn tiền: không có


6.      Quy trình hỗ trợ/bảo hành:


Nếu gặp khó khăn về kỹ thuật Học Viên có thể liên hệ với Công ty trong giờ hành chính theo 2 cách dưới đây:

Hotline: (024)73.001.488

Email CSKH: cskh@123study.vn


7.      Quy trình giải quyết tranh chấp, khiếu nại:


Khi phát sinh khiếu nại liên quan đến Khóa Học Trực Tuyến, Học Viên  thực hiện theo quy trình sau:

Bước 1: Học viên  khiếu nại trực tiếp tới Công ty bằng một trong các cách sau: điện thoại 0247 300 1488, chat online trên Website http://123study.vn hoặc gửi email tới cskh@123study.vn. 

Bước 2: Trong vòng 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận khiếu nại, Công ty sẽ kiểm tra, xem xét và xác nhận thông tin khiếu nại và thông báo cho các bên có liên quan. Học Viên cần cung cấp các bằng chứng liên quan tới nội dung khiếu nại theo yêu cầu của Công ty.

Bước 3: Trong vòng 10 (mười) ngày làm việc kể từ khi kết thúc công việc của bước 2, Công ty sẽ trao đổi với Giảng Viên để thống nhất và quyết định phương án giải quyết đối với khiếu nại của Học Viên.

Bước 4: Công ty thông báo cho Học Viên phương án giải quyết khiếu nại, nếu Học Viên đồng ý với phương án giải quyết Công ty trao đổi, hai bên sẽ tiếp tục thực hiện theo biện pháp đã thỏa thuận. Nếu Học Viên không đồng ý với phương án giải quyết khiếu nại Công ty đã trao đổi thì các Bên sẽ tiếp tục thương lượng để cùng thống nhất các biện pháp khác để phù hợp với hai bên. 

Bước 5: Nếu trong vòng 30 ngày kể từ ngày phát sinh khiếu nại mà các Bên không thể giải quyết khiếu nại bằng hòa giải, thương lượng thì một trong các Bên có quyền đưa vụ việc lên Tòa án có thẩm quyền tại thành phố Hà Nội để giải quyết theo quy định của pháp luật.


IV.    QUY TRÌNH THANH TOÁN


1. Quy trình thanh toán dành cho Học Viên và Công ty


Học Viên lựa chọn 1 trong 2 hình thức thanh toán: i) Thanh toán tại nhà (giao hàng nhận tiền); và ii) Thanh toán online.


a. Quy trình thanh toán cho hình thức Thanh toán tại nhà (giao hàng thanh toán):

Bước 1: Học Viên điền đầy đủ thông tin nhận hàng như: địa chỉ, số điện thoại, tên… theo các trường có sẵn tại Website http://123study.vn và click vào dòng chữ “Xác nhận” và hoàn thành việc đặt đơn hàng.

Bước 2: Căn cứ vào thông tin trong đơn hàng, Công ty gọi điện thoại cho Học Viên và xác nhận lại các thông tin trước khi giao Mã Kích Hoạt.

Bước 3: Nhân viên vận chuyển của Công ty giao Mã Kích Hoạt cho Học Viên theo địa chỉ đã đăng ký trong đơn hàng trong vòng 07 ngày kể từ ngày Công ty gọi điện xác nhận và thu Phí Sử Dụng từ Học Viên.


b. Quy trình thanh thoán cho hình thức Thanh toán online:

Học Viên chọn hình thức Thanh toán online và điền đầy đủ các thông tin theo hướng dẫn tại Website http://123study.vn và website của đơn vị trung gian thanh toán đã được tích hợp với Website http://123study.vn. Học Viên bắt buộc phải có tài khoản ví điện tử trên cổng thanh toán trực tuyến của Bảo Kim. Sau khi lựa chọn hình thức này hệ thống của Website http://123study.vn sẽ gửi tổng giá trị Đơn hàng sang hệ thống thanh toán đơn vị trung gian thanh toán để tiến hành thanh toán. Sau khi đơn vị trung gian thanh toán gửi mã xác nhận thanh toán Đơn hàng của Học Viên cho Công ty và xác nhận thanh toán thành công trên hệ thống.


2. Quy trình thanh toán giữa Công ty với Giảng Viên


Bước 1: Vào ngày mùng 10 của tháng, Công ty gửi Biên bản đối soát Phí Sử Dụng, tổng doanh số, doanh số Giảng Viên được nhận và khoản tiền thuế thu nhập cá nhân phát sinh trong tháng cho Bên B qua email tại phần chủ thể của Hợp đồng. Trong vòng 02 (hai) ngày làm việc kể từ ngày nhận được biên bản đối soát từ Công ty, Giảng Viên phải xác nhận thông tin trong biên bản đối soát. Nếu quá thời hạn nêu trên mà Công ty không nhận được ý kiến từ Giảng Viên thì Công ty sẽ mặc định là Giảng Viên đồng ý với nội dung của biên bản đối soát và biên bản đối soát này sẽ là căn cứ để Công ty thanh toán khoản doanh số Giảng Viên được nhận.

Bước 2: Công ty thanh toán bằng hình thức chuyển khoản hoặc tiền mặt cho Giảng Viên. 

 

V.      ĐẢM BẢO AN TOÀN GIAO DỊCH


Công ty áp dụng các biện pháp bảo mật cần thiết để bảo vệ thông tin trên Website http://123study.vn, bao gồm: thông tin cá nhân của Học Viên, thông tin của Khóa Học Trực Tuyến) và hạn chế tối đa rủi ro có thể phát sinh để đảm bảo các giao dịch được tiến hành thuận lợi và thành công.

Công ty yêu cầu Học Viên phải đảm bảo tính chính xác và trung thực về các thông tin đã cung cấp. Công ty không chịu bất kỳ trách nhiệm trước pháp luật, bên thứ ba nào về những thông tin mà Học Viên đã cung cấp.

Học Viên cần kiểm tra và xem xét kỹ thông tin của Khóa Học Trực Tuyến và Giảng Viên trước khi đặt mua Khóa Học.

Học Viên không được sử dụng bất kỳ chương trình, công cụ hoặc/và hình thức khác để cố ý hoặc vô ý can thiệp vào hệ thống của Website http://123study.vn/ hoặc làm thay đổi cấu trúc dữ liệu. Mọi hình thức phát tán, truyền bá hoặc cổ vũ cho bất kỳ hành động nào nhằm can thiệp, phá hoại, hoặc xâm hại hệ thống của Website http://123study.vn đều bị nghiêm cấm tuyệt đối. Mọi vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định tại Quy chế này và quy định của pháp luật.

Học Viên không được tiết lộ/để lộ bất kỳ thông tin về tên đăng nhập và mật khẩu của email, tên và mật khẩu đăng nhập vào Website http://123study.vn và https://www.baokim.vn/trang-chu, thông tin tài khoản ngân hàng thanh toán Phí Sử Dụng. Học Viên sau khi chọn hình thức thanh toán trực tuyến, phải đảm bảo sử dụng ổn định và liên tục số điện thoại di động đã đăng ký để nhận mã OTP (One time password- Mật khẩu sử dụng 1 lần). Trong trường hợp Học Viên bị mất/thay đổi số điện thoại thì ngay lập tức phải thay đổi số điện thoại trong phần đăng ký tài khoản trên website 123study.vn và https://www.baokim.vn/trang-chu. Công ty và Công ty cổ phần Thương mại Điện tử Bảo Kim không chịu bất kỳ trách nhiệm nào nếu Học Viên vi phạm quy định này

Công ty và Công ty cổ phần Thương mại Điện tử Bảo Kim cam kết bảo mật các thông tin cá nhân của Học Viên, ngoại trừ các trường hợp buộc phải cung cấp và tiết lộ theo quy định của pháp luật và Quy chế hoạt động này.

Trong trường hợp Học Viên khiếu nại về vấn đề an toàn giao dịch, Công ty tiếp nhận khiếu nại và giải quyết theo quy định tại mục III.7 Quy trình giải quyết tranh chấp, khiếu nại. 


VI.    CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN 

 

1. Mục đích thu thập thông tin

Công ty thu thập thông tin của Học Viên như: Họ và tên, email và số điện thoại để tạo tài khoản sử dụng hoặc/và thông tin liên quan tới việc sử dụng và thanh toán Phí Sử Dụng để mua Khóa Học Trực Tuyến.

Công ty cũng thu thập thông tin cookies của Học Viên. Việc đăng ký cho Học Viên ghé thăm, truy cập và sử dụng “Cookies” cũng như đèn báo hiệu website để giúp nâng cao chất lượng và thời gian sử dụng của Học viên. Website http://123study.vn/ có sử dụng công nghệ “cookies”. Cookies là những mã nhỏ, thường được lưu trữ trong ổ cứng máy tính của Học Viên, chúng cho phép một website tự “tùy chỉnh” cho mỗi người dùng bằng cách ghi nhớ thông tin về việc truy cập website của người dùng đó. Cookies có thể lưu trữ nhiều thông tin, như địa chỉ IP, dữ liệu điều hướng, thông tin máy chủ, thời gian truyền dữ liệu, ưu tiên của người dùng, địa chỉ e-mail. Phần “trợ giúp” trên thanh công cụ của hầu hết các trình duyệt sẽ giúp Người dùng biết cách ngăn chặn trình duyệt chấp nhận cookie mới hoặc cách định cấu hình trình duyệt để nó loại bỏ tất cả các cookie. Nếu Học Viên vô hiệu Cookies, Học Viên không truy cập được vào những tính năng quan trọng và việc sử dụng Website http://123study.vn/ có thể bị hạn chế. Cookies dùng trên Website http://123study.vn/ có liên quan đến dữ liệu cá nhân của Học Viên, chi tiết như sau:

Về Cookies và đèn báo hiệu web: Cookies là những thư mục dữ liệu được lưu trữ tạm thời hoặc lâu dài trong ổ cứng máy tính của Học Viên. Cookies được sử dụng để xác minh, truy tìm lượt (bảo vệ trạng thái) và duy trì thông tin cụ thể về việc sử dụng và người sử dụng Website http://123study.vn/, như các tuỳ chọn cho trang web hoặc thông tin về giỏ hàng điện tử của họ. Nếu không đồng ý, Học Viên có thể xoá tất cả cookies đã nằm trong ổ cứng máy tính của mình bằng cách tìm kiếm các thư mục với “Cookies” trong tên của nó và xoá đi. Trong tương lai, Học viên có thể chỉnh sửa các lựa chọn trong trình duyệt của mình để các Cookies (tương lai) bị chặn. Xin được lưu ý rằng: Nếu làm vậy, Học Viên có thể không sử dụng được đầy đủ các tính năng của Website http://123study.vn/. Để biết thêm thông tin về (cách sử dụng và không nhận) Cookies, Học Viên vui lòng truy cập vào website www.allaboutcookies.org.

Đèn báo hiệu web: Là các sợi mã phần mềm nhỏ tượng trưng cho yêu cầu về hình ảnh đồ thị trên một website hay email. Nó có thể có hoặc không có hình ảnh đồ thị nhìn thấy được liên quan đến đèn báo hiệu web, và thông thường hình ảnh được thiết kế để trộn lẫn vào nền của website hoặc email. Đèn báo hiệu web có thể được sử dụng vào các mục đích như: báo cáo lưu lượng truy cập website, số khách truy cập, kiểm tra và báo cáo quảng cáo, và tính cá nhân hoá. Đèn báo hiệu web mà Công ty sử dụng chỉ để thu thập dữ liệu vô danh.

Hành động thu thập, quản lý và sử dụng thông tin cũng như Cookies của Học viên nhằm mục đích quản lý cơ sở dữ liệu về Học viên và kịp thời xử lý các tình huống phát sinh (nếu có).

2. Phạm vi sử dụng thông tin

Các thông tin mà Công ty thu thập từ Học Viên sẽ được sử dụng trong các trường hợp sau:

Cung cấp Khóa Học Trực Tuyến và thanh toán tiền mua Khóa Học;

Tư vấn và giải đáp thắc mắc cho Học viên trong quá trình sử dụng Khóa Học;

Hỗ trợ, tư vấn và giải quyết khiếu nại trong quá trình Học Viên sử dụng Khóa Học của Công ty;

Gửi thông báo về các Khóa Học và thông tin mới nhất trên website http://123study.vn/, bao gồm nhưng không giới hạn bởi: thư ngỏ, thư cảm ơn, khóa học mới, thông tin về chính sách mới/thay đổi, cảnh báo vi phạm…..;

Theo yêu cầu bằng văn bản của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

3. Thời gian lưu trữ thông tin

Thông tin của Học viên được tự động lưu và bảo mật trong bộ nhớ máy chủ của Website http://123study.vn trong suốt thời gian Học Viên tham gia học và truy cập vào Website http://123study.vn và/hoặc Học Viên yêu cầu xóa thông tin của mình tới số điện thoại hoặc email của Công ty.

4. Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin

Học Viên đồng ý rằng: trong trường hợp cần thiết, các cơ quan/tổ chức/cá nhân sau có quyền được tiếp cận và thu thập các thông tin của mình, bao gồm:

Công ty Cổ phần Vật Giá Việt Nam;

Bên thứ ba có dịch vụ tích hợp với Website http://123study.vn/ (nếu có);

Cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

Cố vấn tài chính, pháp lý và kiểm toán cho Công ty khi phát sinh trường hợp cần phải biết thông tin cá nhân của Học Viên;

Bên khiếu nại chứng minh được hành vi vi phạm của Học Viên (nếu có);

5. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin

Công ty Cổ phần Vật Giá Việt Nam

Trụ sở công ty: Số 102, phố Thái Thịnh, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Hotline: (024)73.001.488 - Email CSKH: cskh@123study.vn


6. Phương thức và công cụ để Học Viên tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình

Học Viên có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc bủy bỏ bất kỳ thông tin của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản và truy cập vào trang quản trị của tài khoản đăng nhập của mình hoặc liên lạc với Công ty theo thông tin tại mục e yêu cầu xóa thông tin. Tuy nhiên, bất kỳ sự sửa đổi, bổ sung hoặc hủy bỏ bất kỳ thông tin cá nhân vẫn phải tuân thủ đầy đủ và theo đúng các quy định về thông tin đăng ký tài khoản trên Webiste http://123study.vn/ để đảm bảo Công ty cung cấp dịch vụ kịp thời với chất lượng tốt nhất.

7. Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại của Học Viên liên quan đến thông tin bị sử dụng sai mục đích hoặc ngoài phạm vi đã được quy định tại Chính sách này

Học Viên tự chịu mọi trách nhiệm về tính chính xác và hợp pháp trước bên thứ ba và cơ quan nhà nước có thẩm quyền về mọi thông tin được đăng tải trên Website http://123study.vn/. Công ty không chịu bất kì trách nhiệm liên quan đến thông tin mà Học viên đã đăng tải.

Thông tin của Học Viên chỉ được sử dụng theo đúng mục đích thu thập và sử dụng thông tin cá nhân được quy định tại Chính sách này và theo quy định của pháp luật. Mọi hình thức thu thập và sử dụng thông tin của Học Viên với mục đích khác với quy định của Chính sách này mà chưa được sự đồng ý của Học Viên đều là hành vi vi phạm pháp luật.

Công ty tiếp nhận và giải quyết các khiếu nại của Học Viên liên quan đến việc sử dụng sai mục đích và phạm vi thông tin cá nhân của Học Viên theo quy trình sau:

Bước 1: Học Viên khiếu nại với Công ty bằng cách liên hệ với các thông tin hỗ trợ đã được đăng tải công khai trên Website http://123study.vn/ hoặc theo số điện thoại (024)73.001.488 - Email CSKH: cskh@123study.vn (sau đây gọi tắt là “Người Khiếu Nại”).

Bước 2: Bộ phận tiếp nhận chuyển cho phòng ban chịu trách nhiệm tìm hiểu và giải quyết vụ việc.

Bước 3: Trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày nhận được khiếu nại của Người Khiếu Nại, Công ty sẽ trả lời cho Người Khiếu Nại về kết quả giải quyết khiếu nại.

8. Thừa nhận và chấp nhận

Bằng hình thức trao đổi với Công ty và/hoặc tiếp tục sử dụng các Khóa Học trên Website http://123study.vn/, Học Viên đồng ý rằng: Học Viên đã đọc nội dung của Quy chế này và đồng ý để Công ty thu thập, sử dụng và chuyển giao thông tin cá nhân của mình theo đúng quy định tại Chính sách này.

Công ty có quyền sửa đổi, bổ sung các nội dung của quy định này tại từng thời điểm và bằng cách công bố thông báo sửa đổi/bổ sung trên Website http://123study.vn/ và các sửa đổi/bổ sung này sẽ có hiệu lực kể từ 00:00 phút của ngày thứ hai kể từ ngày sửa đổi/bổ sung được công bố trên Website http://123study.vn/. Bằng việc tiếp tục sử dụng dịch vụ trên Website http://123study.vn/ sau khi sửa đổi/bổ sung được đăng tải công khai trên Website http://123study.vn/, đồng nghĩa với việc Học Viên đã thừa nhận và đồng ý tuân thủ các quy định của sửa đổi/bổ sung đó.


VII.    QUẢN LÝ THÔNG TIN XẤU


1. Quy định về đăng ký tài khoản


a.      Tên tài khoản:

Nghiêm cấm các Học Viên đặt tài khoản giả danh Ban quản trị như: Admin123study.vn, Admin, webmaster hay bất kỳ tên khác nhằm giả dạng Ban Quản trị website 123study.vn.

Các tài khoản dùng tên các chính trị gia Việt Nam, quốc kỳ, quốc ca…., tên theo kiểu chữ số, ký tự lạ.

Các tài khoản có tên dễ gây nhầm lẫn, kích động hay tuyên truyền thông tin vi phạm pháp luật hoặc thuần phong mỹ tục của Việt Nam.


b.       Hình ảnh đại điện: 

Không được sử dụng logo của Website http://123study.vn/ để đặt làm hình đại diện của Học Viên.

Không được sử dụng các hình ảnh khiêu dâm, hình ảnh tuyên truyền chính trị, tôn giáo, các hình ảnh không thuộc phạm vi sở hữu của Học Viên hoặc vi phạm bản quyền hoặc các hình ảnh trái với pháp luật, thuần phong mỹ tục của Việt Nam.


c.       Thông tin liên hệ:


Nghiêm cấm các hành vi cung cấp sai địa chỉ liên hệ bao gồm: tên người liên lạc, số điện thoại, địa chỉ, email hoặc dẫn link tới các website, email không thuộc quyền sở hữu hợp pháp của Học Viên nhằm bất kỳ mục đích nào.


2. Cơ chế rà soát, kiểm soát thông tin của Công ty và biện pháp xử lý khi vi phạm quy định đăng tin


Công ty sử dụng các biện pháp công nghệ - kỹ thuật tích hợp các tính năng giúp kiểm soát thông tin trên Website  http://123study.vn/ tự động, nhanh chóng và chính xác. Theo đó, Công ty xây dựng danh sách các từ khóa bị cấm đăng tải trên Website  http://123study.vn/ (gọi tắt là “Black List”), thông tin có từ khóa nằm trong Black List thì tin đó sẽ được cho vào chuyên mục vi phạm để Công ty xóa ngay khi kiểm duyệt. Ngoài ra, tin đăng tải trên Website  http://123study.vn/ sẽ được kiểm duyệt bởi đội ngũ quản trị nội dung, tin có chứa nội dung vi phạm sẽ được đội ngũ quản trị nội dung xóa ngay khi kiểm duyệt.


Đối với tên tài khoản hoặc/và hình ảnh hoặc/và tiêu đề hoặc/và mô tả không đúng với quy định đăng tin của Quy chế này thì Công ty ngay lập tức sẽ xóa hoặc/và gửi thông báo đến Học Viên khi phát hiện hoặc nhận được thông báo từ bên thứ ba.


VIII. TRÁCH NHIỆM TRONG TRƯỜNG HỢP PHÁT SINH LỖI KỸ THUẬT


Công ty cam kết rằng: bằng sự cố gắng và nỗ lực tốt nhất của mình sẽ đảm bảo hệ thống kỹ thuật của Website http://123study.vn/ hoạt động ổn định, liên tục và an toàn. Tuy nhiên, trong trường hợp xảy ra sự cố do lỗi khách quan hoặc của Công ty, Công ty sẽ ngay lập tức áp dụng các biện pháp tối ưu và tốt nhất để đảm bảo quyền lợi cho Học Viên khi mua và sử dụng Khóa Học trên Website http://123study.vn/. 


Công ty cam kết xử lý hoặc/và phối hợp tích cực với bên thứ ba để xử lý lỗi kỹ thuật, lỗi đường truyền phát sinh trên Website http://123study.vn/ trong thời hạn 72 (bảy mươi hai) giờ kể từ thời điểm nhận được thông tin phản hồi của Học Viên. Khi xảy ra lỗi kỹ thuật, lỗi phần mềm hoặc lỗi khách quan khác, Học Viên có thể liên hệ trực tiếp với Ban quản trị qua 3 hình thức: gọi vào số điện thoại (024)73.001.488, chat online trên Website http://123study.vn/ hoặc gửi email tới cskh@123study.vn để được hỗ trợ kịp thời và nhanh nhất.


IX.   PHÂN ĐỊNH QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM GIỮA CÔNG TY (Ban quản trị Website http://123study.vn/) VỚI HỌC VIÊN VÀ GIẢNG VIÊN


1.       Quyền và trách nhiệm của Ban quản trị Website http://123study.vn/


a.    &