Trần Thế Long

Đang cập nhật

- Trần Thế Long hiện đang là Giám đốc trung tâm nghiên cứu Văn Hoá Phương Đông . Anh hiện đang phụ trách bộ môn dưỡng sinh ứng dụng của trung tâm. - Từ một người từng bị liệt anh đã rèn luyện và phục hồi tự nhiên bằng con đường Thiền - Yoga- Khí Công.- Anh có kinh nghiệm 15 năm trong việc nghiên cứu, giảng dạy thiền, khí công, yoga , giúp hàng chục ngàn người tự trị liệu, phục hồi sức khỏe nhờ yoga, thiền, khí công . - Năm 2015 anh xuất bản tác phẩm nổi tiếng "Thiền-Yoga, chữa lành cuộc sống, hoàn thiện cuộc đời". Tác phẩm nằm trong nhóm được trả với bản quyền cao nhất ở Việt Nam và đang được dịch sang các ngôn ngữ khác. - Sách sắp xuất bản : Tinh Hoa Dưỡng Sinh Phương Đông - Dịch Cân Kinh-Thiền-Yoga .   Xem thêm
  • Khóa học

    5

  • Bài viết

    0

Yoga trị liệu tự nhiên - phục hồi cơ thể

31 bài học

01:58:47

Trần Thế Long

Trần Thế Long Trung tâm nghiên cứu Văn Hóa Phương Đông Giám đốc Khóa học: 5

Giới thiệu:

- Trần Thế Long hiện đang là Giám đốc trung tâm nghiên cứu Văn Hoá Phương Đông . Anh hiện đang phụ trách bộ môn dưỡng sinh ứng dụng của trung tâm.

- Từ một người từng bị liệt anh đã rèn luyện và phục hồi tự nhiên bằng con đường Thiền - Yoga- Khí Công.

- Anh có kinh nghiệm 15 năm trong việc nghiên cứu, giảng dạy thiền, khí công, yoga , giúp hàng chục ngàn người tự trị liệu, phục hồi sức khỏe nhờ yoga, thiền, khí công . 

- Năm 2015 anh xuất bản tác phẩm nổi tiếng "Thiền-Yoga, chữa lành cuộc sống, hoàn thiện cuộc đời". Tác phẩm nằm trong nhóm được trả với bản quyền cao nhất ở Việt Nam và đang được dịch sang các ngôn ngữ khác.

- Sách sắp xuất bản : Tinh Hoa Dưỡng Sinh Phương Đông - Dịch Cân Kinh-Thiền-Yoga .  

Khóa học Trẻ hóa cơ thể - Giữ gìn sắc xuân

31 bài học

01:51:51

Trần Thế Long

Trần Thế Long Trung tâm nghiên cứu Văn Hóa Phương Đông Giám đốc Khóa học: 5

Giới thiệu:

- Trần Thế Long hiện đang là Giám đốc trung tâm nghiên cứu Văn Hoá Phương Đông . Anh hiện đang phụ trách bộ môn dưỡng sinh ứng dụng của trung tâm.

- Từ một người từng bị liệt anh đã rèn luyện và phục hồi tự nhiên bằng con đường Thiền - Yoga- Khí Công.

- Anh có kinh nghiệm 15 năm trong việc nghiên cứu, giảng dạy thiền, khí công, yoga , giúp hàng chục ngàn người tự trị liệu, phục hồi sức khỏe nhờ yoga, thiền, khí công . 

- Năm 2015 anh xuất bản tác phẩm nổi tiếng "Thiền-Yoga, chữa lành cuộc sống, hoàn thiện cuộc đời". Tác phẩm nằm trong nhóm được trả với bản quyền cao nhất ở Việt Nam và đang được dịch sang các ngôn ngữ khác.

- Sách sắp xuất bản : Tinh Hoa Dưỡng Sinh Phương Đông - Dịch Cân Kinh-Thiền-Yoga .  

Khoá học trị liệu các bệnh về cột sống và cổ, vai, gáy bằng yoga

30 bài học

02:19:22

Trần Thế Long

Trần Thế Long Trung tâm nghiên cứu Văn Hóa Phương Đông Giám đốc Khóa học: 5

Giới thiệu:

- Trần Thế Long hiện đang là Giám đốc trung tâm nghiên cứu Văn Hoá Phương Đông . Anh hiện đang phụ trách bộ môn dưỡng sinh ứng dụng của trung tâm.

- Từ một người từng bị liệt anh đã rèn luyện và phục hồi tự nhiên bằng con đường Thiền - Yoga- Khí Công.

- Anh có kinh nghiệm 15 năm trong việc nghiên cứu, giảng dạy thiền, khí công, yoga , giúp hàng chục ngàn người tự trị liệu, phục hồi sức khỏe nhờ yoga, thiền, khí công . 

- Năm 2015 anh xuất bản tác phẩm nổi tiếng "Thiền-Yoga, chữa lành cuộc sống, hoàn thiện cuộc đời". Tác phẩm nằm trong nhóm được trả với bản quyền cao nhất ở Việt Nam và đang được dịch sang các ngôn ngữ khác.

- Sách sắp xuất bản : Tinh Hoa Dưỡng Sinh Phương Đông - Dịch Cân Kinh-Thiền-Yoga .  

Khóa học Khí công cân kinh - Thiền

23 bài học

02:04:53

Trần Thế Long

Trần Thế Long Trung tâm nghiên cứu Văn Hóa Phương Đông Giám đốc Khóa học: 5

Giới thiệu:

- Trần Thế Long hiện đang là Giám đốc trung tâm nghiên cứu Văn Hoá Phương Đông . Anh hiện đang phụ trách bộ môn dưỡng sinh ứng dụng của trung tâm.

- Từ một người từng bị liệt anh đã rèn luyện và phục hồi tự nhiên bằng con đường Thiền - Yoga- Khí Công.

- Anh có kinh nghiệm 15 năm trong việc nghiên cứu, giảng dạy thiền, khí công, yoga , giúp hàng chục ngàn người tự trị liệu, phục hồi sức khỏe nhờ yoga, thiền, khí công . 

- Năm 2015 anh xuất bản tác phẩm nổi tiếng "Thiền-Yoga, chữa lành cuộc sống, hoàn thiện cuộc đời". Tác phẩm nằm trong nhóm được trả với bản quyền cao nhất ở Việt Nam và đang được dịch sang các ngôn ngữ khác.

- Sách sắp xuất bản : Tinh Hoa Dưỡng Sinh Phương Đông - Dịch Cân Kinh-Thiền-Yoga .  

Khóa học Thiền - Yoga

20 bài học

04:23:10

Khóa học Thiền - Yoga

158 lượt xem
799,000 đ
349,000 đ
Trần Thế Long

Trần Thế Long Trung tâm nghiên cứu Văn Hóa Phương Đông Giám đốc Khóa học: 5

Giới thiệu:

- Trần Thế Long hiện đang là Giám đốc trung tâm nghiên cứu Văn Hoá Phương Đông . Anh hiện đang phụ trách bộ môn dưỡng sinh ứng dụng của trung tâm.

- Từ một người từng bị liệt anh đã rèn luyện và phục hồi tự nhiên bằng con đường Thiền - Yoga- Khí Công.

- Anh có kinh nghiệm 15 năm trong việc nghiên cứu, giảng dạy thiền, khí công, yoga , giúp hàng chục ngàn người tự trị liệu, phục hồi sức khỏe nhờ yoga, thiền, khí công . 

- Năm 2015 anh xuất bản tác phẩm nổi tiếng "Thiền-Yoga, chữa lành cuộc sống, hoàn thiện cuộc đời". Tác phẩm nằm trong nhóm được trả với bản quyền cao nhất ở Việt Nam và đang được dịch sang các ngôn ngữ khác.

- Sách sắp xuất bản : Tinh Hoa Dưỡng Sinh Phương Đông - Dịch Cân Kinh-Thiền-Yoga .