Trương Minh Hải

Đang cập nhật

     * Đam mê Nghệ thuật đặc biệt là bộ môn Vẽ      * Là người thành lập website www.vekhongkho.com để chia sẻ,  hỗ trợ các bạn có niềm đam mê với môn Vẽ được tiếp cận nhiều hơn với bộ môn này.
  • Khóa học

    2

  • Bài viết

    0

Adobe Illustrator cho người mới bắt đầu

14 bài học

07:57:27

Trương Minh Hải

Trương Minh Hải website www.vekhongkho.com Founder Khóa học: 2

Giới thiệu:

     * Đam mê Nghệ thuật đặc biệt là bộ môn Vẽ 

     * Là người thành lập website www.vekhongkho.com để chia sẻ,  hỗ trợ các bạn có niềm đam mê với môn Vẽ được tiếp cận nhiều hơn với bộ môn này.

Hướng Dẫn Học Vẽ Cơ Bản

14 bài học

12:30:38

Trương Minh Hải

Trương Minh Hải website www.vekhongkho.com Founder Khóa học: 2

Giới thiệu:

     * Đam mê Nghệ thuật đặc biệt là bộ môn Vẽ 

     * Là người thành lập website www.vekhongkho.com để chia sẻ,  hỗ trợ các bạn có niềm đam mê với môn Vẽ được tiếp cận nhiều hơn với bộ môn này.