MS Hoa Toeic

Đang cập nhật

Là một trong những giáo viên tiếng Anh nổi tiếng trong cộng đồng mạng hiện nay và đang sở hữu 17 trung tâm đào tạo tiếng Anh trên cả nước,cô  Nguyễn Thị Hoa được biết đến với cái tên Ms Hoa TOEIC và danh hiệu “Sứ giả truyền cảm hứng”.
  • Khóa học

    1

  • Bài viết

    0

Tự học phát âm tiếng Anh cơ bản

21 bài học

01:48:23

MS Hoa Toeic

MS Hoa Toeic MS Hoa Toeic Giáo viên Khóa học: 1

Giới thiệu:

Là một trong những giáo viên tiếng Anh nổi tiếng trong cộng đồng mạng hiện nay và đang sở hữu 17 trung tâm đào tạo tiếng Anh trên cả nước,cô  Nguyễn Thị Hoa được biết đến với cái tên Ms Hoa TOEIC và danh hiệu “Sứ giả truyền cảm hứng”.