Trung Tâm Dạy Nhảy Hiện Đại Sweet Art

Đang cập nhật

Trung tâm học nhảy hiện đại Sweet Art Địa Chỉ: Cơ sở 1: Tầng 2, số 27 Trung Kính, Hà Nội Cơ sở 2: Tầng 2, Số 1, Ngõ 329 Cầu giấy, Hà Nội Cơ sở 3: Số 5, Ngõ 708 Đê La Thành
  • Khóa học

    3

  • Bài viết

    0

Cùng nhảy Dance Cardio - Đốt cháy năng lượng mỗi ngày

26 bài học

00:13:58

Trung Tâm Dạy Nhảy Hiện Đại Sweet Art

Trung Tâm Dạy Nhảy Hiện Đại Sweet Art Đang cập nhật Đang cập nhật Khóa học: 4

Giới thiệu:

Trung tâm học nhảy hiện đại Sweet Art

Địa Chỉ: Cơ sở 1: Tầng 2, số 27 Trung Kính, Hà Nội

Cơ sở 2: Tầng 2, Số 1, Ngõ 329 Cầu giấy, Hà Nội

Cơ sở 3: Số 5, Ngõ 708 Đê La Thành

Beatbox biểu diễn từ cơ bản đến nâng cao

30 bài học

00:16:16

Trung Tâm Dạy Nhảy Hiện Đại Sweet Art

Trung Tâm Dạy Nhảy Hiện Đại Sweet Art Đang cập nhật Đang cập nhật Khóa học: 4

Giới thiệu:

Trung tâm học nhảy hiện đại Sweet Art

Địa Chỉ: Cơ sở 1: Tầng 2, số 27 Trung Kính, Hà Nội

Cơ sở 2: Tầng 2, Số 1, Ngõ 329 Cầu giấy, Hà Nội

Cơ sở 3: Số 5, Ngõ 708 Đê La Thành

Học nhảy Shuffle dance

13 bài học

01:42:50

Trung Tâm Dạy Nhảy Hiện Đại Sweet Art

Trung Tâm Dạy Nhảy Hiện Đại Sweet Art Đang cập nhật Đang cập nhật Khóa học: 4

Giới thiệu:

Trung tâm học nhảy hiện đại Sweet Art

Địa Chỉ: Cơ sở 1: Tầng 2, số 27 Trung Kính, Hà Nội

Cơ sở 2: Tầng 2, Số 1, Ngõ 329 Cầu giấy, Hà Nội

Cơ sở 3: Số 5, Ngõ 708 Đê La Thành