Trung Tâm Đào Tạo Tin Học Khoa Phạm

Đang cập nhật

Chào bạn, tôi là Phạm Trường Đăng Khoa, hiện đang là Giám đốc Trung Tâm Đào Tạo Tin Học Khoa Phạm. Tôi có đam mê đặc biệt đối với lập trình các chuyên ngành thiết kế Web & ứng dụng di động.Nếu tôi làm được, thì bạn cũng sẽ làm được. 
  • Khóa học

    4

  • Bài viết

    0

Lập trình Android: Tạo ứng dụng báo thức

5 bài học

00:29:23

Trung Tâm Đào Tạo Tin Học Khoa Phạm

Trung Tâm Đào Tạo Tin Học Khoa Phạm Đang cập nhật Giám đốc Trung Tâm Đào Tạo Tin Học Khoa Phạm Khóa học: 4

Giới thiệu:

Chào bạn, tôi là Phạm Trường Đăng Khoa, hiện đang là Giám đốc Trung Tâm Đào Tạo Tin Học Khoa Phạm. 

Tôi có đam mê đặc biệt đối với lập trình các chuyên ngành thiết kế Web & ứng dụng di động.

Nếu tôi làm được, thì bạn cũng sẽ làm được. 


Xây dựng website tin tức hướng đối tượng

18 bài học

04:36:07

Trung Tâm Đào Tạo Tin Học Khoa Phạm

Trung Tâm Đào Tạo Tin Học Khoa Phạm Đang cập nhật Giám đốc Trung Tâm Đào Tạo Tin Học Khoa Phạm Khóa học: 4

Giới thiệu:

Chào bạn, tôi là Phạm Trường Đăng Khoa, hiện đang là Giám đốc Trung Tâm Đào Tạo Tin Học Khoa Phạm. 

Tôi có đam mê đặc biệt đối với lập trình các chuyên ngành thiết kế Web & ứng dụng di động.

Nếu tôi làm được, thì bạn cũng sẽ làm được. 


Tự học lập trình Android cơ bản

22 bài học

04:20:06

Trung Tâm Đào Tạo Tin Học Khoa Phạm

Trung Tâm Đào Tạo Tin Học Khoa Phạm Đang cập nhật Giám đốc Trung Tâm Đào Tạo Tin Học Khoa Phạm Khóa học: 4

Giới thiệu:

Chào bạn, tôi là Phạm Trường Đăng Khoa, hiện đang là Giám đốc Trung Tâm Đào Tạo Tin Học Khoa Phạm. 

Tôi có đam mê đặc biệt đối với lập trình các chuyên ngành thiết kế Web & ứng dụng di động.

Nếu tôi làm được, thì bạn cũng sẽ làm được. 


Học Thiết Kế Đồ Họa với Photoshop

5 bài học

03:27:40

Trung Tâm Đào Tạo Tin Học Khoa Phạm

Trung Tâm Đào Tạo Tin Học Khoa Phạm Đang cập nhật Giám đốc Trung Tâm Đào Tạo Tin Học Khoa Phạm Khóa học: 4

Giới thiệu:

Chào bạn, tôi là Phạm Trường Đăng Khoa, hiện đang là Giám đốc Trung Tâm Đào Tạo Tin Học Khoa Phạm. 

Tôi có đam mê đặc biệt đối với lập trình các chuyên ngành thiết kế Web & ứng dụng di động.

Nếu tôi làm được, thì bạn cũng sẽ làm được.