SEEMILE

Đang cập nhật

SEEMILE được thành lập vào năm 2010 để mang lại cơ hội học tiếng Hàn cho bất cứ ai yêu thích ngoại ngữ này. Cho đến nay, đã có hơn 1.000 video được xuất bản. Số lượt xem tích lũy tính đến tháng 11 năm 2016 đã vượt quá 100 triệu trên Youtbe. SEEMILE luôn ủng hộ đam mê tiếng Hàn của các bạn trên toàn thế giới và luôn cố gắng tìm ra cách để giúp các bạn học tiếng Hàn dễ dàng và thú vị hơn.
  • Khóa học

    2

  • Bài viết

    0

Tiếng Hàn Sơ Cấp

15 bài học

04:28:53

Tiếng Hàn Sơ Cấp

160 lượt xem
Miễn phí
SEEMILE

SEEMILE Đang cập nhật Đang cập nhật Khóa học: 2

Giới thiệu:

SEEMILE được thành lập vào năm 2010 để mang lại cơ hội học tiếng Hàn cho bất cứ ai yêu thích ngoại ngữ này. Cho đến nay, đã có hơn 1.000 video được xuất bản. Số lượt xem tích lũy tính đến tháng 11 năm 2016 đã vượt quá 100 triệu trên Youtbe.


SEEMILE luôn ủng hộ đam mê tiếng Hàn của các bạn trên toàn thế giới và luôn cố gắng tìm ra cách để giúp các bạn học tiếng Hàn dễ dàng và thú vị hơn.

Tiếng Hàn nhập môn

15 bài học

04:39:34

Tiếng Hàn nhập môn

161 lượt xem
Miễn phí
SEEMILE

SEEMILE Đang cập nhật Đang cập nhật Khóa học: 2

Giới thiệu:

SEEMILE được thành lập vào năm 2010 để mang lại cơ hội học tiếng Hàn cho bất cứ ai yêu thích ngoại ngữ này. Cho đến nay, đã có hơn 1.000 video được xuất bản. Số lượt xem tích lũy tính đến tháng 11 năm 2016 đã vượt quá 100 triệu trên Youtbe.


SEEMILE luôn ủng hộ đam mê tiếng Hàn của các bạn trên toàn thế giới và luôn cố gắng tìm ra cách để giúp các bạn học tiếng Hàn dễ dàng và thú vị hơn.