Vũ Đức Trí Thể

Đang cập nhật

Tôi thuộc thế hệ Y, chọn giáo dục khai phóng làm sự nghiệp theo đuổi. Sản phẩm tôi mang lại là các bài viết giáo dục, giải pháp đào tạo, chuyên sâu giúp người học phát triển tư duy, hình thành năng lực tự học & làm việc; nhằm “cài đặt” những tư tưởng tiến bộ và nâng cao tính hiệu quả.Về sự nghiệp, tôi đang làm việc tại Trường Doanh Nhân PACE, với vai trò Giám đốc Phát triển Đào tạo, là Giảng viên cơ hữu, chứng nhận bởi FranklinCovey cho bộ giải pháp đào tạo “7 Habits of Highly Effective People”; đồng thời là thành viên nhóm dịch thuật tác phẩm cùng tên của tác giả Stephen R. Covey.Về sự học, tôi đang tham gia Chương trình Lãnh đạo Khai phóng IPL – một dự án phi lợi nhuận do các doanh nhân, trí thức người Việt tâm huyết và Trường Doanh Nhân PACE sáng lập. Hiện nay, IPL do Sáng kiến OpenEdu – là một “trường học khai phóng” phi lợi nhuận điều hành.Về cộng đồng, tôi sáng lập CYA – một dự án nhằm góp sức nâng tầm thế hệ trẻ Việt Nam; là tác giả của chương trình truyền hình Kỹ năng sống dài kỳ, phát sóng trên VTC trong ba năm liền (2013-2015). Hiện tại, do công việc bận rộn, tôi đã tạm dừng các hoạt động trên, chỉ có thể tham gia cố vấn cho một số dự án giáo dục trong phạm vi cho phép. Xem thêm
  • Khóa học

    1

  • Bài viết

    0

Chương trình Kỹ năng sống dành cho Học sinh, Sinh viên

34 bài học

11:46:30

Vũ Đức Trí Thể

Vũ Đức Trí Thể Đang cập nhật Đang cập nhật Khóa học: 1

Giới thiệu:

Tôi thuộc thế hệ Y, chọn giáo dục khai phóng làm sự nghiệp theo đuổi. Sản phẩm tôi mang lại là các bài viết giáo dục, giải pháp đào tạo, chuyên sâu giúp người học phát triển tư duy, hình thành năng lực tự học & làm việc; nhằm “cài đặt” những tư tưởng tiến bộ và nâng cao tính hiệu quả.

Về sự nghiệp, tôi đang làm việc tại Trường Doanh Nhân PACE, với vai trò Giám đốc Phát triển Đào tạo, là Giảng viên cơ hữu, chứng nhận bởi FranklinCovey cho bộ giải pháp đào tạo “7 Habits of Highly Effective People”; đồng thời là thành viên nhóm dịch thuật tác phẩm cùng tên của tác giả Stephen R. Covey.

Về sự học, tôi đang tham gia Chương trình Lãnh đạo Khai phóng IPL – một dự án phi lợi nhuận do các doanh nhân, trí thức người Việt tâm huyết và Trường Doanh Nhân PACE sáng lập. Hiện nay, IPL do Sáng kiến OpenEdu – là một “trường học khai phóng” phi lợi nhuận điều hành.

Về cộng đồng, tôi sáng lập CYA – một dự án nhằm góp sức nâng tầm thế hệ trẻ Việt Nam; là tác giả của chương trình truyền hình Kỹ năng sống dài kỳ, phát sóng trên VTC trong ba năm liền (2013-2015). Hiện tại, do công việc bận rộn, tôi đã tạm dừng các hoạt động trên, chỉ có thể tham gia cố vấn cho một số dự án giáo dục trong phạm vi cho phép.