Vũ Đức Hiển

Đang cập nhật

Học chơi guitar từ nhỏ, Vũ Hiển tham gia vào thế giới nhạc cổ điển bằng niềm đam mê và bề dày kinh nghiệm. Anh từng theo học nghệ sĩ Guitar Trịnh Bách, Ngô Đăng Quang, Việt Cường, Quốc Vương, Văn Dị.
  • Khóa học

    3

  • Bài viết

    0

Guitar cổ điển nâng cao

11 bài học

Guitar cổ điển nâng cao

193 lượt xem
399,000 đ
299,000 đ
Vũ Đức Hiển

Vũ Đức Hiển Classical Guitar Tutor Đang cập nhật Khóa học: 3

Giới thiệu:


Học chơi guitar từ nhỏ, Vũ Hiển tham gia vào thế giới nhạc cổ điển bằng niềm đam mê và bề dày kinh nghiệm. Anh từng theo học nghệ sĩ Guitar Trịnh Bách, Ngô Đăng Quang, Việt Cường, Quốc Vương, Văn Dị.

Guitar cổ điển cơ bản 2

12 bài học

Guitar cổ điển cơ bản 2

192 lượt xem
399,000 đ
299,000 đ
Vũ Đức Hiển

Vũ Đức Hiển Classical Guitar Tutor Đang cập nhật Khóa học: 3

Giới thiệu:


Học chơi guitar từ nhỏ, Vũ Hiển tham gia vào thế giới nhạc cổ điển bằng niềm đam mê và bề dày kinh nghiệm. Anh từng theo học nghệ sĩ Guitar Trịnh Bách, Ngô Đăng Quang, Việt Cường, Quốc Vương, Văn Dị.

Guitar cổ điển cơ bản 1

18 bài học

Guitar cổ điển cơ bản 1

175 lượt xem
399,000 đ
299,000 đ
Vũ Đức Hiển

Vũ Đức Hiển Classical Guitar Tutor Đang cập nhật Khóa học: 3

Giới thiệu:


Học chơi guitar từ nhỏ, Vũ Hiển tham gia vào thế giới nhạc cổ điển bằng niềm đam mê và bề dày kinh nghiệm. Anh từng theo học nghệ sĩ Guitar Trịnh Bách, Ngô Đăng Quang, Việt Cường, Quốc Vương, Văn Dị.